bootstrap buttons

Νικητές

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη
25 Οκτωβρίου

SHARE THIS PAGE!ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Ατομα που δεν συμορφωνονται αμεα μτις υποδειξεις των υπευθυνων αποκλειωνται αυτοματα για την ασφαλεια ολων
Παρακαλούμε να διαβάστε τους όρους και κανονισμούς προσεκτικά διότι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των διοργανωτών και των συμμετεχόντων αλλά και την επιλογή - συμμετοχή σας στην εκδηλωση. Με την παρούσα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και το χρονικό διάστημα και τη χρονική διάρκεια της εκδηλωσης χωρίς κάποια ανακοίνωση ή ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες κατανοούν την φύση του προγράμματος, τη μορφή, τους κανόνες και τις σχετικές λεπτομέρειες, γνωρίζουν ότι ο διοργανωτης έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί αυτούς τους κανόνες και τις λεπτομέρειες ή / και να επιβάλλει πρόσθετους κανόνες, και υπόσχονται και αποδέχονται ότι υπογράφοντας το παρόν συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών του, αποδέχονται όλα τα προαναφερθέντα άνευ όρων και συμφωνούν ότι θα τα τηρήσουν χωρίς εξαίρεση και δεσμεύονται σχετικά και αμετάκλητα. Ζητάμε να εξετάσετε με προσοχή τους κανονισμούς και σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με αυτούς είτε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να μη δηλώσετε συμμετοχή.

Εκδηλωση www.Survivorgame.gr
O συλλογος με την επωνυμία “Συλλογος δρομεων μετεμποδιων Χανιων”(αναφερόμενη εδώ ως διοργανωτης), εδρεύει στο Χανια, οργανωνει την εκδηλωση με τίτλο www.survivorgame.gr που θα λάβει χώρα στο Beach Resort Aptera κατά τη χρονική περίοδο 21 Οκτωμβριου 2017 και για 4 μερες. Με την παρούσα προσκαλούμε όλoυς τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω εκδηλωση, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ απο το site και να συμφωνησουν με τους ορους και προυποθεσεις

Περιγραφή της Εκδηλωσης
Η εν λόγω εκδηλωση είναι ένας αγωνας για τα μελη .. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται μεταξύ τους εναντια στον χρονο σε ια διαδρομη με εμποδια
Δεσμεύσεις Συμμετεχόντων – Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις τους
Με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην ιστοσελίδα της εκδηλωσης ο Συμμετέχων,κατανοεί και δέχεται ρητά ότι συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεσμεύεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίοι απαιτούνται από τους διοργανωτες
Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω εκδηλωση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συμμετέχοντες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η συναίνεση των γονέων ή των κηδεμόνων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, η οποία παρέχεται οριστικά και ανεπιφύλακτα μέσω της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλουν εγγράφως δηλώνοντας ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων και των κανόνων της εκδηλωσης και του παρόντος.
Διαδικασία Συμμετοχής
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί και έχει επιλέξει με αποκλειστική του ευθύνη να συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εκδηλωσης, και να συμπληρώσει λεπτομερώς την Αίτηση Συμμετοχής, αποδεχόμενος ρητώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της . Οι συμμετέχοντες κατανοούν την φύση του προγράμματος, τη μορφή, τους κανόνες και τις σχετικές λεπτομέρειες, γνωρίζουν ότι ο διοργανωτης έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί αυτούς τους κανόνες και τις λεπτομέρειες ή / και να επιβάλλει πρόσθετους κανόνες, και υπόσχονται και αποδέχονται ότι υπογράφοντας την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών του, αποδέχονται όλα τα προαναφερθέντα άνευ όρων και συμφωνούν ότι θα τα τηρήσουν χωρίς εξαίρεση και δεσμεύονται σχετικά και αμετάκλητα. Επιπλέον υπόσχονται και αποδέχονται ότι θα ακολουθούν τις οδηγίες του εξειδικευμένου προσωπικού που θα διοριστεί από τον Διοργανωτη.
Πνευματικά Δικαιώματα
Σε περιπτωση τηλεοπτικης καλυψης της Εκδηλωσης
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που πραγματοποιεί ο συμμετέχων στο πλαίσιο της Εκδηλωσης, που θα συμπεριλαμβάνουν τον ήχο ή / και την εικόνα του συμμετέχοντα και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους που θα γίνουν τα γυρίσματα του διαγωνισμού ή και σε άλλους χώρους από τους χορηγούς, για να προβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μαζί με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της συμμετοχής και όλων των σχετικών με αυτήν ειδών εγγραφών, επί των υλικών κατασκευής, των συζητήσεων και των συνεντεύξεων και επί όλων των ειδών εικόνων και ήχου που καταγράφηκαν ανήκουν στον Διοργανωτη. Τα δικαιώματα επί όλων των ειδών γυρισμάτων του συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαριθμούνται ανωτέρω, και όλων των παραγόμενων, αναπαραγόμενων, επεξεργασμένων, προσαρμοσμένων κλπ. πλάνων, καθώς και επί όλων των ειδών των σημάτων, ήχων και βίντεο, τα οποία προστατεύονται βάση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται αναλυτικώς στο άρθρο 3 περί την εγγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, προσαρμογή, μετατροπή, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, δημόσια εκτέλεση κλπ., καθώς και τα οικονομικά οφέλη εξ αυτών και τα συγγενικά δικαιώματα των προαναφερθέντων, μεταβιβάζονται κατά τα άρθρα 12 επ. το Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατ' αποκλειστικότητα στον παραγωγό με την παρούσα σύμβαση, αμετακλήτως και χωρίς περιορισμό σε χρόνο, αριθμό και τόπο. Αυτά τα δικαιώματα αναφέρονται ενδεικτικώς, στο πλαίσιο της εκδηλωσης, στο όνομα του συμμετέχοντα, την εικόνα, τη φωνή, τα βιογραφικά στοιχεία, σε φωτογραφίες και συνεντεύξεις, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, καθώς αφορούν όλες τις εγγραφές των συμμετεχόντων και όλες τις παραγωγές που θα γίνουν σε αυτό το πλαίσιο. Τα δικαιώματα αυτά και η δυνατότητα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσής τους ανήκουν αποκλειστικά στον Διοργανωτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτόν για κάθε χρήση και αξιοποίηση, βάση του άρθρου 3 του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας περί την εγγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, προσαρμογή, μετατροπή, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, δημόσια εκτέλεση κλπ., και ο συμμετέχων κατανοεί και αποδέχεται ότι τα μεταβιβάζει εν συνόλω και κατ' αποκλειστικότητα στον Διοργανωτη.
Λοιποί Οροι
Ο Διοργανωτης θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως ημέρα και τόπος της εκδηλωσης. Στην ηλεκτρονικη Αίτηση Συμμετοχής, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους Όρους και Προϋποθέσεις ως κανόνα για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για τον διαγωνισμό.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Δια του παρόντος και με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, ο συμμετέχων συναινεί για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον διοργανωτη, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συλλεχθεί με τη ρητή συναίνεση του συμμετέχοντος στην Αίτηση Συμμετοχής στην Εκδηλωση. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε ένα αρχείο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα.
Αποποίηση Ευθυνών Και Περιορισμοί
Σε κάθε περίπτωση ο διοργανωτης δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή οποιαδήποτε είδους ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, οικονομική, αποθετική ή άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους άμεση ή έμμεση σχέση με την εκδηλωση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον συμμετέχοντα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που υποβλήθηκαν, προκειμένου ο συμμετέχων, να διαφυλάξει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό καθώς και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων από οποιαδήποτε βλάβη, ανεπάρκεια ή τεχνικά προβλήματα. Ο πδιοργανωτης δεν έχει καμία ευθύνη για τη διάδοση των δεδομένων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του Διαδικτύου και μέσω της κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

Χορηγοί